Jussi T. Eronen, FT, dosentti
Ekosysteemit ja ilmasto

Jussi T. Eronen on erikoistunut ekosysteemien ja ilmaston tutkimukseen. Hän on tutkinut menneisyyden olosuhteita, nykyhetkeä, ja myös tulevaisuuden skenaarioita erityisesti maaekosysteemien ja ilmaston osalta. Eronen on viettänyt useita tutkimusjaksoja ulkomailla, viimeisimpänä Marie Curie Fellow’na Saksassa Frankfurtissa biodiversiteetin ja ilmastotutkimuksen keskuksessa (BiK-F) 2014-2015. Lisäksi hän on mukana useissa kansainvälisissä luonnontieteellistä ympäristötutkimusta syntetisoivissa hankkeissa (mm. Consensus for Action -työryhmä, sekä iCCB-ohjelma). Hän pitää tutkimusyksikön laajasti ajan tasalla luonnontieteen tuoreimmasta tutkimuksesta.

jussi.t.eronen@bios.fi