Info

BIOS-tutkijat Tero Toivanen, Karoliina Lummaa, Tere Vadén, Tellervo Ala-Lahti, Paavo Järvensivu, Ville Lähde, Emma Hakala, Jussi Ahokas ja Antti Majava. Kuvasta puuttuu Jussi T. Eronen. Kuva Ilkka Saastamoinen

Mikä BIOS on?

Yhteiskuntien materiaaliset reunaehdot ovat nousseet ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien sekä geopoliittisten jännitteiden takia ydinkysymykseksi. On ymmärrettävä yhä tiheämmin yhteenkietoutuneita ekosysteemejä ja kulttuureja. Tiedollinen ja kokemuksellinen haaste on valtava, kun kehitetään energiantuotannon, ruoantuotannon, asumisen ja liikkumisen infrastruktuuria ja käytäntöjä vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kansalaisten ja päättäjien lisäksi myös tieteentekijöiden on ollut vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa keskeisistä ympäristö- ja resurssitekijöistä ja niiden kulttuurisista, taloudellisista ja poliittisista vaikutuksista. Näihin kysymyksiin voidaan vastata vain yksittäiset tieteenalat ylittäen.

BIOS-tutkimusyksikkö ennakoi yhteiskuntaa syvästi koskettavia sosio-ekologisia muutoksia monitieteisesti, yhteisen pöydän ääressä. Tutkimuksen lisäksi varaamme paljon aikaa tiedon ymmärrettäväksi tekemiseen. BIOS on vakiinnuttanut asemansa tahona, joka kantaa tutkittua tietoa ja näkemyksiä sosio-ekologisista kehityspoluista kvartaalien ja vaalikausien yli.

BIOS perustettiin vuonna 2015. Toimintaa on alusta asti rahoittanut Koneen Säätiö. Lisäksi olemme saaneet projektikohtaisia rahoituksia monista eri lähteistä. Vuosina 2018–2023 BIOS oli osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa WISE-tutkimuskonsortiota.

Yksikön tutkijat ovat vuosien ajan luoneet työkaluja poikkitieteelliseen ja -taiteelliseen yhteistyöhön ja vieneet ympäristötietoa yhteiskunnan eri alueiden käyttöön. Suomalaisen tiedeyhteisön lisäksi teemme tutkimusyhteistyötä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa.