2.12.2020
Siirtymäpolitiikan kojelauta: uusi valtionjohdon työkalu ekologisen jälleenrakennuksen seurantaan ja arviointiin Kojelauta kokoaa yhteen viisi mittaria, joita tarkkailemalla valtionjohto, toimittajat ja kansalaiset voivat seurata, miten Suomi onnistuu siirtymäpolitiikassaan. Mittarit ovat hiilitasapaino, luonnonvarojen kokonaiskäyttö, valtion maksukyky, yhteiskunnallinen resilienssi ja siirtymätyöllisyys.

Siirtymäpolitiikan kojelauta osoitteessa kojelauta.bios.fi

Suomi on sitoutunut vähentämään radikaalisti ilmastopäästöjään ja kääntämään luonnon monimuotoisuuden kasvuun seuraavien vuosien aikana. Onnistuminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja muiden luonnonvarojen ylikulutuksesta luopumista. Jotta samaan aikaan voidaan turvata edellytykset hyvään ihmiselämään, on uudistettava energiaan, liikkumiseen, asumiseen ja ruokaan liittyvät perusjärjestelmät kokonaisvaltaisesti. Mittava urakka vaatii suunnitelmallisuutta ja määrätietoisuutta. Lisäksi se määrittää työllisyyden ja teollisuuden tulevaisuuden uusiksi.

Bruttokansantuotteen kasvu, julkinen velka ja yleinen työllisyysaste kertovat hyvin vähän tässä tehtävässä onnistumisesta. Kuitenkin juuri ne ohjaavat valtionjohdon työskentelyä ja suurta osaa julkisesta keskustelusta. Samalla on vaarana menettää mahdollisuus käyttää koronapandemian aiheuttama shokki hyödyksi: talouden uudelleensuuntaamisen sijaan talous pyritään elvyttämään entisen kaltaiseksi. Valtionjohdolla ei ole toimivia mittareita talouden laadulliseen muutokseen.

Tätä aukkoa paikatakseen BIOS-tutkimusyksikkö on rakentanut siirtymäpolitiikan kojelaudan ekologisen jälleenrakennuksen seurantaan ja arviointiin. Kojelauta kokoaa yhteen viisi mittaria, joita tarkkailemalla valtionjohto, toimittajat ja kansalaiset voivat seurata, miten Suomi onnistuu siirtymäpolitiikassaan. Mittarit ovat hiilitasapaino, luonnonvarojen kokonaiskäyttö, valtion maksukyky, yhteiskunnallinen resilienssi ja siirtymätyöllisyys.

Hiilitasapaino ja luonnonvarojen kokonaiskäyttö asettavat Suomelle kansallisen tason tavoitteet ilmastopäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseksi tietyssä ajassa. Valtion maksukyky kuvaa rahataloudellisia edellytyksiä julkisten palveluiden ja investointien maksamiseksi ekologisen jälleenrakennuksen aikana ja sen jälkeen – ja irrottaa maksukyvyn bruttokansantuotteen kasvusta. Yhteiskunnallinen resilienssi osoittaa liikennevaloperiaatteella, kokevatko kansalaiset olevansa yhteisessä veneessä, kun Suomi toteuttaa ekologista jälleenrakennusta: vihreällä resilienssi on hyvällä tasolla, keltaisella koetusta oikeudenmukaisuudesta on syytä olla huolissaan ja punaisella ollaan vaarallisilla vesillä. Siirtymätyöllisyys näyttää sektorikohtaisesti, miten nykyinen työllisyystilanne vastaa ekologisen jälleenrakennuksen vaatimaa työllisyyttä.

Tutustu siirtymäpolitiikan kojelautaan tarkemmin osoitteessa https://kojelauta.bios.fi

Helsingin taidemuseo HAM tilasi BIOS-tutkimusyksiköltä teoksen alun perin kesäksi 2020 Helsinki Biennaaliin Vallisaareen. Siirtymäpolitiikan kojelauta on osa tätä teoskokonaisuutta, ja se oli ensimmäisen kerran esillä HAM-salissa 15.–27.9.2020.