4.3.2024
BIOS hakee tohtoria, teemana teollisuuden uudistuminen BIOS hakee tohtoria tutkimaan ja edistämään teollisuuden uudistumista monikriisin edellyttämällä tavalla.

BIOS hakee tohtoria tutkimaan ja edistämään teollisuuden uudistumista monikriisin edellyttämällä tavalla. Työtehtävä on määräaikainen, kaksivuotinen, palkka 4100 euroa. Tarjoamme maailman parhaan työyhteisön, jossa on akateemista vapautta sekä erinomaiset mahdollisuudet luoviin ja tehokkaisiin toimintatapoihin. Työtehtävän jatkomahdollisuus selviää myöhemmin.

Tohtorin tutkinnon lisäksi edellytämme hakijalta teollisuuden ja teollisten järjestelmien tuntemusta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen ja ryhmässä tehtävään työskentelyyn. Toiveikkuus ei ole välttämätöntä, mutta innostuneisuus on tärkeää.

Toivomme myös, että hakija:

  • kykenee riittävissä määrin ylittämään eri tutkimusperinteiden rajoja
  • kykenee mielekkääseen vuorovaikutukseen politiikan, valtionhallinnon ja teollisuuden edustajien kanssa
  • toimii sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

Työ kytkeytyy osaksi BIOS:n laajempaa tutkimus- ja vuorovaikutustyötä.

Vuonna 2019 julkaisimme ekologisen jälleenrakennuksen aloitteen, joka jäsentää tutkimusperustaisesti, millainen urakka Suomella on edessään seuraavien 15–30 vuoden aikana, kun se vähentää ilmastopäästöjään radikaalisti ja kääntää luonnonvarojen kulutuksensa laskuun turvaten samalla hyvän elämän mahdollisuudet.

Seuraavana vuonna julkaisimme siirtymäpolitiikan kojelaudan. Se kokosi yhteen viisi mittaria, joita tarkkailemalla valtionjohto, toimittajat ja kansalaiset voisivat seurata ja ennakoida ekologisen jälleenrakennuksen etenemistä. Kojelauta oli osa Helsinki Biennaalia.

Sittemmin olemme tutkineet innovaatio- ja teollisuuspoliitikan nopeaa kansainvälistä kehitystä. Innovaatio- ja teollisuuspolitiikka luo edellytyksiä talouden määrätietoiseksi suuntaamiseksi ekologisten reunaehtojen ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden kuten kokonaisturvallisuuden mukaisesti.

Innovaatio- ja teollisuuspolitiikka vaativat uudenlaista tiedontuotantoa ja tilannekuvan jatkuvaa monenkeskistä päivittämistä. Tiedontuotannon on oltava monialaista ja kyettävä huomioimaan teollisen kestävyyssiirtymän yhteydet ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, kansainväliseen kilpailu- ja yhteistyökykyyn, turvallisuuteen ja hyvän ihmiselämän mahdollisuuksiin. Kutsumme tällaista tiedontuotantoa tiedevetoiseksi suunnitteluksi. Tiedevetoisuus viittaa ennen kaikkea siihen, että suunnittelun on asetuttava yksittäisten tahojen intressien yläpuolelle. Tiedevetoisen suunnittelun tehtävänä on tuottaa paras mahdollinen ennakoiva tieto demokraattisen päätöksenteon ja liike-elämässä sektorit ylittävän strategiatyön tueksi.

BIOS on ehdottanut erityisen suunnitteluyksikön perustamista osaksi kansallista tutkimus-, innovaatio- ja teollisuuspoliittista järjestelmää. Sen tuottama tietopohja mahdollistaisi perusteltujen päätösten lisäksi hyvätasoisen julkisen ja tieteellisen debatin. Poliittisista ideoista ja päätöksistä sekä talouden ja yhteiskunnan ottamista suunnista tehtyjen arvioiden on syytä nojata monialaiseen tieteelliseen näkemykseen.

Esittelimme tiedevetoisen suunnittelun ajatusta tiiviisti BIOS-ideapaperissa ja laajemmin tieteellisessä artikkelissa “Teollisen kestävyyssiirtymän tiedevetoinen suunnittelu”. Marras-joulukuussa 2023 pilotoimme suunnittelua Ateneumin taidemuseossa, johon kutsuimme Suomen parhaita asiantuntijoita kahdeksi päiväksi luomaan ajankohtaista tilannekuvaa teollisuuden uudistumisesta Suomessa. Tammikuussa 2024 julkaisimme Ateneum-tilaisuuksien pohjalta tilannekuvapaperin teollisuuden uudistumispoluista.

Jos koet olevasi hakemamme tekijä, lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse contact@bios.fi 31.3.2024 mennessä.

Lisätietoja voit kysyä tarvittaessa: Paavo Järvensivu, tutkija ja perustajajäsen, paavo.jarvensivu@bios.fi