7.6.2022
Eduskunnan talousvaliokunnalle: jakeluvelvoite Annoimme 7. kesäkuuta 2022 pyynnöstä lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle. Asia: HE 85/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+85/2022 Lausunnon pääsanomat:   Hallituksen esitys eduskunnalle uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamiseksi 7,5 prosenttiyksiköllä (12 prosenttiin) vuodeksi 2022 ja jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevan sääntelyn lieventämiseksi […]

Annoimme 7. kesäkuuta 2022 pyynnöstä lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle.

Asia: HE 85/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta
muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+85/2022

Lausunnon pääsanomat:

 

  • Hallituksen esitys eduskunnalle uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamiseksi 7,5 prosenttiyksiköllä (12 prosenttiin) vuodeksi 2022 ja jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevan sääntelyn lieventämiseksi on reaktio Venäjän hyökkäyssodan seurauksena tapahtuneeseen polttoaineiden hinnannousuun.
  • BlOS-tutkimusyksikön arvion mukaan esitetyn toimenpiteen seuraukset voivat jäädä varsin maltillisiksi sekä hintojen muutoksen että pidemmän ajan ilmastovaikutusten suhteen.
  • On mahdollista, että esitetty muutos ei vaikuta juuri lainkaan kuluttajahintoihin, joiden alentamisella toimenpidettä ensisijaisesti perustellaan. On mahdollista, että hyödyn hinnan alenemisesta saavat jopa täysimääräisesti polttoaineiden tuottajat sekä jakelijat.
  • Jos tuottajat ja jakelijat reagoivat laskemalla polttoaineen myyntihintoja, jakeluvelvoitteen pienentäminen voi olla toimiva väliaikainen keino helpottaa inflaatiopainetta taloudessa. Samalla se on kuitenkin tuki fossiiliselle polttoaineelle, jonka käyttö pidemmän päälle tulee lopettaa.
  • Määräaikainen jakeluvelvoitteen pienentäminen ei synnytä niin sanottua polkuriippuvuutta. Velvoite voidaan palauttaa nopeasti entiselle tasolleen ja sitä voidaan kiristää jatkossa tarpeen mukaan, jopa hallituksen esitystä enemmän.
  • Keskeinen kysymys pidemmällä aikavälillä on se, onko jakeluvelvoite ja biopolttoaineen käyttö maaliikenteessä ylipäätään kestävä ratkaisu ekologisesti ja ilmastopäästöjen näkökulmasta. Erityisesti viimeaikaiset tiedot Suomen hiilinielujen tasosta muuttavat kuvaa biopolttoaineiden
    mahdollisuuksista olla osa tulevaisuuden energiapalettia.

Jakeluvelvoitteen väliaikainen muuttaminen

Kiitämme mahdollisuudesta lausua eduskunnan talousvaliokunnalle uusiutuvienpolttoaineiden liikennekäytöstä ja sen säätelystä ekologisen jälleenrakennuksen näkökulmasta.

Hallituksen esitys eduskunnalle uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen
alentamiseksi 7,5 prosenttiyksiköllä (12 prosenttiin) vuodeksi 2022 ja jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevan sääntelyn lieventämiseksi on reaktio Venäjän hyökkäyssodan seurauksena tapahtuneeseen polttoaineiden hinnannousuun. Fossiilisen energian hinnat ovat nousseet nopeasti vuoden 2021 lopulta lähtien, mutta sodan ja talouspakotteiden seurauksena nousuvauhti entisestään kiihtyi.

BlOS-tutkimusyksikön arvion mukaan hallituksen esityksen mukaisten
toimenpiteiden seuraukset voivat jäädä varsin maltillisiksi sekä hintojen muutoksen että pidemmän ajan ilmastovaikulusten suhteen. Tästä huolimatta ne ovat nykyisessä tilanteessa harkinnanarvoisia, sillä taloudelliset olosuhteet ovat muuttuneet nopeasti haasteellisiksi.

Ensinnäkin on mahdollista, että esitetty muutos ei vaikuta juuri lainkaan
kuluttajahintoihin, joiden alentamisella toimenpidettä ensisijaisesti perustellaan. On mahdollista, että hyödyn hinnan alenemisesta saavat jopa täysimääräisesti polttoaineiden tuottajat sekä jakelijat kasvattamalla katteitaan.

Jos tuottajat ja jakelijat reagoivat laskemalla polttoaineen myyntihintoja,
jakeluvelvoitteen pienentäminen voi olla toimiva väliaikainen keino helpottaa
inflaatiopainetta taloudessa. On kuitenkin syytä tiedostaa, että samalla se on tuki fossiiliselle polttoaineelle, jonka käyttö pidemmän päälle tulee lopettaa.

On selvää, että jatkossakin fossiilisten polttoaineiden hinta tulee nousemaan, eikä tätä kehitystä ole myöskään syytä pyrkiä pysyvillä tulonsiirroilla lopettamaan. Määräaikaisilla toimenpiteillä, kuten jakeluvelvoitteen pienentämisellä, voidaan kuitenkin tasoittaa yllättäviä hintapiikkejä, josta viime viikkojen polttoaineiden hintakehitys käy esimerkiksi.

Määräaikaiset tasoittavat loimet tulee kuitenkin valita harkiten niin, että ne eivät
patoa pidemmän aikavälin siirtymäpolitiikkaa muuttamalla ja lukitsemalla
yhteiskunnan rakenteita ongelmallisesta Hallituksen esittämä määräaikainen
jakeluvelvoitteen pienentäminen on hyvä toimenpide juuri siitä syystä, että se ei
synnytä niin sanottua polkuriippuvuutta. Velvoite voidaan palauttaa nopeasti entiselle tasolleen ja sitä voidaan kiristää jatkossa tarpeen mukaan, jopa hallituksen esitystä enemmän.

Keskeinen kysymys pidemmällä aikavälillä on se, onko jakeluvelvoite ja
biopolttoaineen käyttö maaliikenteessä ylipäätään kestävä ratkaisu ekologisesti ja ilmastopäästöjen näkökulmasta. Erityisesti viimeaikaiset tiedot Suomen hiilinielujen tasosta muuttavat kuvaa biopolttoaineiden mahdollisuuksista olla osa tulevaisuuden energiapalettia. Biopolttoaineista ei ole nykyisillä maankäytön päästöarviolla korvaamaan kestävästi fossiilisia polttoaineita henkilöautoilussa siinä laajuudessa, kuin olisi tarpeellista nykyisten ja ennustettujen liikennemäärien ylläpitämiseksi.