Ekologista jälleenrakennusta edistävä innovaatio- ja teollisuuspolitiikka

Vuonna 2019 julkaisimme ekologisen jälleenrakennuksen aloitteen (suomeksi ja englanniksi), joka jäsentää tutkimusperustaisesti, millainen urakka Suomella on edessään seuraavien 15–30 vuoden aikana, kun se vähentää ilmastopäästöjään radikaalisti ja kääntää luonnonvarojen kulutuksensa laskuun turvaten samalla hyvän elämän mahdollisuudet.

Seuraavana vuonna julkaisimme siirtymäpolitiikan kojelaudan (suomeksi ja englanniksi). Se kokosi yhteen viisi mittaria, joita tarkkailemalla valtionjohto, toimittajat ja kansalaiset voisivat seurata ja ennakoida ekologisen jälleenrakennuksen etenemistä. Kojelauta oli osa Helsinki Biennaalia.

Sittemmin olemme tutkineet innovaatio- ja teollisuuspoliitikan nopeaa kansainvälistä kehitystä. Innovaatio- ja teollisuuspolitiikka luo edellytyksiä talouden määrätietoiseksi suuntaamiseksi ekologisten reunaehtojen ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden kuten kokonaisturvallisuuden mukaisesti. Innovaatio- ja teollisuuspolitiikan täytyy perustua monialaiseen ja avoimeen tietopohjaan, jota nähdäksemme parhaiten rakentaa tiedevetoinen suunnittelu (ks. oma osio).

Poimintoja teemaan kytkeytyneistä hankkeista:

  • Sitran toimeksiannosta laadimme selvityksen seitsemästä tuoreesta reilun ja kestävän talouden aloitteesta: donitsitalous, ekohyvinvointivaltio, ekologinen jälleenrakennus, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Green New Deal for Europe, hyvinvointitalous ja missiotalous. Kuvasimme, miten aloitteet on otettu vastaan Suomessa ja miten ne vievät talouskeskustelua eteenpäin. Laadimme aiheesta myös jatkokirjoituksen.
  • Osallistuimme VN TEAS -selvitykseen missiolähtöisen innovaatiopolitiikan toteuttamismahdollisuuksista Suomessa (FIMO).
  • Olimme mukana myös valtion muuttuvaa roolia käsittelevässä VN TEAS -selvityksessä (ECONCHANGE).
  • Osallistuimme teollisuuspoliittiseen paneelikeskusteluun Euroopan parlamentissa Brysselissä pidetyssä Beyond Growth -konferenssissa. Lisäksi tutkijamme ovat olleet mukana useissa kansallisen teollisuuspolitiikan toteuttamista tarkastelevissa työryhmissä.