2018–2023 kehitimme STN-rahoitteisessa WISE-konsortiossa yhteiskunnan luovaa sopeutumista sosio-ekologisiin murroksiin

Vuosina 2018–2023 BIOS oli osa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa WISE-konsortiota (Creative Adaptation to Wicked Socio-Environmental Disruptions). Konsortion työpakettien johtajat olivat Janne I. Hukkinen (Helsingin yliopisto, konsortion johtaja), Turo-Kimmo Lehtonen (Tampereen yliopisto, konsortion varajohtaja), Sakari Kuikka (Helsingin yliopisto), Peter Lund (Aalto-yliopisto), Markku Wilenius (Turun yliopisto) ja Paavo Järvensivu (BIOS-tutkimusyksikkö, konsortion vuorovaikutusvastaava).

WISE:n tavoitteena oli parantaa 1) viheliäisiä sosio-ekologisia murroksia koskevaa päätöksentekoa ja 2) Suomen sietokykyä ja sopeutumista murroksiin. WISE kehitti ja testasi uutta integroitua politiikkamekanismia, politiikkapäämajaa (Policy Operations Room, POR), erityisesti kaupunkien johdon tasolla. Politiikkapäämaja on strategisen kriisinhallinnan mahdollistava päätöksentekoalusta, joka tuo yhteen päättäjät ja asiantuntijat ja auttaa heitä ylittämään toimialarajat, tunnistamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, koettelemaan erilaisia ongelmankehystyksiä ja ratkaisumalleja sekä madaltamaan osallistujien henkilökohtaisia puolustusmekanismeja. Toistuvasti käytettynä politiikkapäämajojen kaltaiset alustat ylläpitävät ja päivittävät strategista tilannekuvaa eri toimijoiden kesken.

BIOS:n johdolla WISE kehitti myös internet-pohjaisen yhteistyöalustan suomalaisten kuntien päättäjille ja asiantuntijoille. Tulevaisuuden tilannehuone on työpajamuotoinen harjoitus, jossa osallistujat ylittävät tavanomaiset tehtävänkuvansa ja rakentavat kokonaiskuvaa kuntansa tulevaisuudesta ympäristö- ja taloustekijät yhdistäen. Harjoitus on edelleen maksuttomasti ja vapaasti kuntien käytettävissä.