4.10.2021
Ekonomisti Jussi Ahokas siirtyy BIOS-tutkimusyksikköön BIOS palkkaa vuoden 2022 alusta alkaen ekonomistin ja poliittisen talouden väitöskirjatutkijan Jussi Ahokkaan vahvistamaan ekologisen jälleenrakennuksen tutkimusta sekä käytännön edellytysten luomista. Yhteiskunnan rakenteiden nopea ja reilu muutos, jonka myötä ilmastopäästöt laskevat radikaalisti ja luonnonvarojen kulutus kääntyy laskuun, vaatii syvällistä ymmärrystä makrotaloudesta sekä talouspolitiikan todellisista rajoitteista ja mahdollisuuksista.

BIOS-ekonomisti seuraa sekä rahatalouden että luonnonvaratalouden kehitystä

Monitieteinen BIOS-tutkimusyksikkö sai elokuussa Koneen Säätiön historian suurimman yksittäisen apurahan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Jatkorahoituksen myötä BIOS palkkaa vuoden 2022 alusta alkaen ekonomistin ja poliittisen talouden väitöskirjatutkijan Jussi Ahokkaan vahvistamaan ekologisen jälleenrakennuksen tutkimusta sekä käytännön edellytysten luomista. Yhteiskunnan rakenteiden nopea ja reilu muutos, jonka myötä ilmastopäästöt laskevat radikaalisti ja luonnonvarojen kulutus kääntyy laskuun, vaatii syvällistä ymmärrystä makrotaloudesta sekä talouspolitiikan todellisista rajoitteista ja mahdollisuuksista.

Jussi Ahokas siirtyy uuteen tehtävään SOSTEn eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n pääekonomistin paikalta, jossa hän on kehittänyt hyvinvointitalouden käsitettä ja käytäntöjä. Politiikassa hyvinvointitalous onkin saanut viime vuosina hyvin jalansijaa.

– BIOS on tehnyt erinomaista työtä ekologisen kestävyyssiirtymän ja sen vaatiman siirtymäpolitiikan hahmottamiseksi. Seuraavat vuodet haluan antaa oman panokseni siirtymän nopeuttamiseksi poliittisen talouden näkökulmasta. Päästövähennysten kanssa Suomi ja muut maat eivät voi enää vitkutella, Jussi Ahokas perustelee omaa siirtymäänsä.

Ahokas ja muut BIOS-tutkijat rakentavat yhdessä uudenlaista siirtymäpolitiikan viitekehystä kansainväliseen tutkimuskeskusteluun.

– Yhteiskuntien kestävyyssiirtymiä on monitieteisessä ympäristötutkimuksessa hahmotettu esimerkiksi Green New Deal:n tapaisina laajoina kehyskertomuksina. BIOS:n vahvuus on paikallisten materiaalisten ja sosiaalisten olosuhteiden tuntemuksessa ja jatkossa yhä enemmän myös talouden ohjaukseen liittyvien instituutioiden ja työkalujen kehittämisessä, BIOS:n tutkija, kauppatieteiden tohtori Paavo Järvensivu viitoittaa tutkimusyksikön tulevaisuutta.

Ekonomistin tavanomaista julkista roolia Jussi Ahokas laajentaa BIOS:ssa rahataloudesta luonnonvaratalouteen. BIOS-ekonomisti ei käsittele katsauksissaan ainoastaan perinteisempiä raha- ja tuotantoresursseja, vaan myös kestävyyssiirtymän kannalta oleellisia ympäristö- ja resurssitekijöitä. Tämä antaa päättäjille, medialle ja suurelle yleisölle entistä parempia tiedollisia valmiuksia suhteuttaa esimerkiksi julkisen talouden kysymykset ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Lisätietoja antavat:

Paavo Järvensivu, tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö: paavo.jarvensivu@bios.fi
Jussi Ahokas, pääekonomisti, SOSTE: jussi.ahokas@soste.fi