6.9.2022
Keskusteluja Suomen metsälinjauksista ja metsäsektorin kehittämisestä pe 9.9. BIOS-tutkimusyksikkö on viime syksystä alkaen toteuttanut yhteensä kymmenen jaksoa sisältävän podcast-sarjan Metsäsektorin ekologinen siirtymä. Olemme kutsuneet keskusteluihin yhteensä 19 metsä-, energia- ja rahoitussektorin sekä vihreän siirtymän johtavaa asiantuntijaa yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja alan yrityksistä.  Sarja huipentuu perjantaina 9.9. 2022 kahteen keskusteluun, joissa suomalaiset europarlamentaarikot kommentoivat sarjan keskeisiä viestejä, vihreän siirtymän metsäsektorille avaamia uusia mahdollisuuksia sekä kansallisia […]

BIOS-tutkimusyksikkö on viime syksystä alkaen toteuttanut yhteensä kymmenen jaksoa sisältävän podcast-sarjan Metsäsektorin ekologinen siirtymä. Olemme kutsuneet keskusteluihin yhteensä 19 metsä-, energia- ja rahoitussektorin sekä vihreän siirtymän johtavaa asiantuntijaa yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja alan yrityksistä. 

Sarja huipentuu perjantaina 9.9. 2022 kahteen keskusteluun, joissa suomalaiset europarlamentaarikot kommentoivat sarjan keskeisiä viestejä, vihreän siirtymän metsäsektorille avaamia uusia mahdollisuuksia sekä kansallisia ja EU-tason metsälinjauksia.

Metsäsektorin muutos 9.9. klo 10.30-11.30

Aamulla 9.9. klo 10:30-11:30 keskustelemassa ovat europarlamentaarikot Mauri Pekkarinen (KESK), Sirpa Pietikäinen (KOK) ja Nils Torvalds (RKP) sekä tieteen edustajana johtava asiantuntija Jyri Maunuksela (LUKE). Keskustelun erityisenä painopisteenä ovat uusien biojalostusteknologioiden potentiaalit sekä yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö potentiaalien hyödyntämisessä. Keskustelu lähetetään livestreamina ja tallennetaan podcastina kuunneltavaksi.

Metsäsektorin kestävyys 9.9. klo 15.45-16.45

Iltapäivällä 9.9. klo 15:45-16:45 järjestetään Eurooppasalissa (Malminkatu 16) Helsingissä yleisökeskustelu, johon osallistuvat europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri (SDP), Ville Niinistö (VIHR) ja videokommentilla Silvia Modig (VAS) sekä tieteen edustajana Tuotannon ja kulutuksen keskuksen johtaja, professori Jyri Seppälä (SYKE). Keskustelun erityisteemana on metsien käytön sovittaminen ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviin raameihin. Yleisö on tervetullut tilaisuuteen klo 15:30 alkaen. Myös tämä keskustelu on nähtävissä livestreamina sekä podcast-tallenteena. 

Moniäänisestä podcastsarjasta voidaan kiteyttää muutamia keskeisiä viestejä:

  • Suomen maankäyttösektorin nielut ovat heikentyneet ja nettopäästöt kasvaneet pääosin metsien käytön takia, myöskään luontokatoa ole pystytty pysäyttämään. 
  • Tieteen valossa EU:n ja kansallisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden voidaan arvioida kiristyvän eikä biotalouden menestys voi jatkossa perustua puun käytön kasvattamiseen.
  • Metsien kasvua voidaan paikoin myös lisätä ja Suomessa olisi syytä siirtyä laajamittaisesti “ilmastoviisaaseen” metsätalouteen.
  • Metsäsektorilla on jatkossakin oleellinen rooli maamme hyvinvoinnin turvaajana, mutta tuotannon energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuutta ja jalostusastetta on pyrittävä nostamaan.
  • Biopohjaisen hiilen, metsänielujen sekä monimuotoisuuden hinnoittelu osana päästöoikeusmarkkinoita voisi kannustaa metsäsektoria uudistumaan.
  • Metsäteollisuuden osuus Suomen teollisuuden sähkönkulutuksesta on 60% ja kokonaisenergiankulutuksesta 25%. Ala tarvitaan siten välttämättä mukaan energiaverkon tasapainottamiseen. 
  • Ligniinin ja muiden sivuvirtojen hyödyntäminen korkean lisäarvon tuotteissa, vetytalous, päästöjen kierrättäminen hiilivedyiksi ja niihin pohjaaviksi energiatuotteiksi sekä energiaverkon tasapainottaminen energian tuotannon ja käytön älykkäällä ohjauksella voisivat luoda valtaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia metsäteollisuudelle.
  • Riskien torjuminen ja mahdollisuuksiin tarttuminen vaativat tiivistä sektori-integraatioita sekä julkisen sektorin ja yritysten yhteistyötä.

Keskustelujen taustaksi kannattaa kuunnella podcastsarjan jaksoja, erityisesti yhteennivova 10. jakso, sekä lukea jaksojen tekstitiivistelmät.

Eurooppasalissa osoitteessa Malminkatu 16, Helsinki on noin 100 yleisöpaikkaa, jotka täytetään saapumisjärjestyksessä. 

Keskustelujen livestreamit:

  1. Aamupäivän tilaisuus: metsäsektorin tulevaisuus
  2. Iltapäivän tilaisuus: metsäsektorin kestävyys 

Tilaisuuksien jälkeen keskustelut löytyvät podcast- tallenteina osoitteesta: https://bios.fi/metsapodcast/ 

Keskustelut tuottaa ja juontaa BIOS-tutkimusyksikön tutkija Antti Majava. Kaikille lämpimästi tervetuloa etänä, paikan päälle tai tallenteena ääreen itselle parhaiten sopivana ajankohtana.