2.11.2021
BIOS-podcast-sarja: Metsäsektorin ekologinen siirtymä Tässä podcast-sarjassa pureudumme erityisesti siihen, miten metsien käyttö vaikuttaa ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteisiin ja miten metsäteollisuus voisi sopeutua nopeasti muuttuviin ekologisiin ja yhteiskunnallisiin reunaehtoihin.

Kun metsäsektori käy läpi ekologisen siirtymän, kuka, mitä, milloin ja missä?

 

Ilmastonmuutos, luontokato ja muut ekologiset kriisit etenevät kiihtyvällä tahdilla. Päästövähennystavoitteista on jääty pahasti jälkeen ja paine ympäristötoimien kiihdyttämiseksi kasvaa. Lähivuosina on odotettavissa nopeasti tiukkenevia säädöksiä sekä ekologisten järjestelmien heikkenemisen laukaisemia yhteiskunnallisia kriisejä ja markkinahäiriöitä.

 

BIOS-tutkimusyksikkö on toiminnassaan pyrkinyt suuntaamaan suomalaisen yhteiskunnan huomiota ekologisen kriisin tuottamaan valtaisaan toimintaympäristön muutokseen. Tässä podcast-sarjassa pureudumme erityisesti siihen, miten metsien käyttö vaikuttaa ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteisiin ja miten metsäteollisuus voisi sopeutua nopeasti muuttuviin ekologisiin ja yhteiskunnallisiin reunaehtoihin. 

Yhä tiukempien päästörajoitusten maailmassa on selvää, että myös energia- ja resurssi-intensiivisen metsäteollisuuden on kehitettävä toimintatapojaan ja minimoitava toimintansa ympäristövaikutukset. Biopohjaisten raaka-aineiden saatavuus on rajallinen, eikä niitä riitä kaikkiin suunniteltuihin käyttökohteisiin.

Suomi on harvaan asuttu, kehittynyt ja vakaa, kohtalaisen tuulinen ja hyvin metsää kasvava maa, jossa on runsaat makean veden ja maaperän varannot. Mitä meidän itse asiassa kannattaisi tuottaa näistä lähtökohdista? Miten voimavaramme voitaisiin suunnata tehokkaasti globaalin ekologisen kriisin pysäyttämiseksi? 

Voisimmeko tuottaa ratkaisuja, joita koko maailma juuri nyt tarvitsee? Voisivatko ekologiset ja taloudelliset tavoitteet tukea toisiaan? 

Olisiko mahdollista toteuttaa Suomeen teollisuuden eri sektorien välisellä yhteistyöllä vähähiilisiä ekosysteemejä, jotka houkuttelisivat investointeja kaikkialta maailmasta?

Voisiko siirtymän tieteeseen pohjaava suunnittelu mahdollistaa tulevaisuuspolkuja, joissa tiukentuvat päästövähennystavoitteet jopa nostaisivat metsien ja metsäteollisuuden arvoa ja työllistävyyttä?

Kutsumme joukon metsäsektorin johtavia tutkijoita, päättäjiä, kehittäjiä ja visionäärejä keskustelemaan näistä ja monista muista metsistään elävän maan tulevaisuuden kannalta keskeisistä kysymyksistä uuteen BIOS-podcast-sarjaan. Toteutamme kaikkiaan kymmenen podcast-jaksoa, jokainen kestoltaan noin tunnin. Podcastit lähetetään syksyn ja talven 2021-2022 aikana.

Podcast-sarja toimii myös uudenlaisena tutkimustyökaluna ja tutkimuksen kohteena. Se yhtä aikaa esittelee tutkimustuloksia ja luo uutta tutkimusaineistoa, yhdistäen tieteeseen perustuvan kriittisen ajattelun ja teollisiin tulevaisuusnäkymiin liittyvän luovan ajattelun. Kokeilemme, mitä tutkimuksen, teollisuuden ja politiikan välinen podcast-muotoinen dialogi voi saavuttaa. Voisiko se toimia niin kutsutun institutionaalisen työn uutena muotona, joka kannattelee kriittistä ja luovaa yhdessä ajattelua, muokkaa suomalaista metsään ja teollisuuteen liittyvää jaettua mielenmaisemaa ja mahdollistaa uusia avauksia?

Podcast-sarjan 1. jakso: Tilannekuva (Sampo Soimakallio, Tuomo Kalliokoski)

Ensimmäinen jakso julkaistiin 2. marraskuuta 2021. Jaksossa muodostetaan  tilannekuva metsäsektorin olosuhteista erityisesti ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Podcast-isäntä Antti Majavan vieraana kävivät SYKE:n Luonnonvarojen kestävän käytön yksikön päällikkö ja Koneen Säätiön apurahatutkija Sampo Soimakallio ja Ympäristöministeriön ilmastoyksikön maankäyttösektorin ilmastotoimista vastaava neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski, jotka keskustelivat seuraavista aiheista:

  • Mitä EU:n uudet ilmastotavoitteet tarkoittavat metsäteollisuudelle? 
  • Paljonko puuta voidaan kestävyystavoitteiden puitteissa käyttää?
  • Miten tavoite puun käytön lisäämisestä vaikuttaa Suomen kasvihuonepäästötaseeseen? 
  • Millaisia taloudellisia vaikutuksia puun käytön lisääminen potentiaalisesti aiheuttaa eri sektoreilla?
  • Mitä vaihtoehtoja puun käytön lisäämiselle olisi tarjolla?

Tulevien jaksojen teemoja:

Miten hiili kiertää metsässä, ilmakehässä ja metsäteollisuudessa? Miten hiilenkiertoa voidaan mitata? Entä miten hiilipäästöt hinnoitellaan markkinoilla ja voidaanko myös hiilinieluista maksaa? Voisiko Suomi hyötyä nopeasta hiilen hinnan noususta?

Metsätalous ja tuulivoima. Voisivatko metsänomistajat, heidän järjestönsä ja osuuskuntansa muodostua merkittäviksi tuulivoiman tuottajiksi?

Kehittyvän vetytalouden tarjoamat mahdollisuudet metsäteollisuudelle.

Metsäteollisuuden uudet ja vanhat tuotteet, teknologiat, kysyntä ja markkinanäkymät. Riittääkö puuta kaikkiin tarpeisiin, vai kohtaako metsäsektori turpeen kohtalon? Uusien biomassan käyttökohteiden vaikutus teollisuuden energiataseisiin.

Metsäteollisuuden rooli vähähiilisen energiajärjestelmän tasapainottajana ja virtojen solmukohtana.

Kuinka syntyy maankäyttösektorin Tesla? Miten jo muilla aloilla käynnissä oleva vähähiilimurros voisi toteutua metsäteollisuudessa? Mitä mahdollisuuksia avautuu, ja miten metsäsektorin painopisteitä tulisi muuttaa, jotta mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää?

Systeeminen muutospolku ja sektori-integraatio. Mihin ja kenen toimesta syntyy Suomen Rotterdam, eli kansainvälisesti kiinnostava vähähiilisen tuotannon yhteenliittymä ja investointialusta?

Uusi vähähiilinen teollisuuspolitiikka. Metsäsektorin siirtymän ekologisen jälleenrakennuksen osana. Miten julkinen sektori voi tukea/tuottaa tehokkaasti päästövähennykset mahdollistavaa systeemistä muutosta?