Globaalit ruokajärjestelmät

Nälän, ruokaturvattomuuden ja ruokajärjestelmien oikeudenmukaisuuskysymysten tutkimus on ollut pitkäkestoinen juonne BIOS-työssä. Julkaistut tieteelliset artikkelit ovat käsitelleet nälän problematiikkaa ja kansainvälisiä ruokakriisejä. Tämän ohella vuosien varrella on julkaistu suuri joukko laajalle yleisölle suunnattuja kirjoituksia, joissa on tartuttu ajankohtaisiin ruokajärjestelmien kysymyksiin, esimerkiksi keskusteluun omavaraisuudesta koronapandemian tai Venäjän hyökkäyssodan synnyttämien kriisien yhteydessä. BIOS on tehnyt yhteistyötä useiden ruokajärjestelmiä tutkivien hankkeiden ja järjestöjen kanssa ja ollut osana mm. Fingon ruokaturvaryhmän toimintaa.