Tuotanto- ja kulutusjärjestelmien tulevaisuuspolut

Kestävyysmurroksessa yhteiskunnan kaikki sektorit, jokainen tuotanto- ja kulutusjärjestelmä, on muutoksen edessä. BIOS-tutkijat ovat tarkastelleet näitä muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa etenkin metsäteollisuuteen ja energiajärjestelmiin liittyen.

BIOS fasilitoi vuonna 2017 tutkijoiden julkilausuman silloisista biotalous- ja metsänkäyttösuunnitelmista, ja työ tällä saralla on jatkunut koko ajan. Olemme peräänkuuluttaneet kestävämpää metsien käytön ajojärjestystä ja osallistuneet aktiivisesti kriittiseen keskusteluun metsänielujen laskennasta ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Olemme käsitelleet aihetta myös tutkimusartikkeleissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Tämän rinnalla tutkijamme ovat tarkastelleet Suomen roolia kansainvälisessä metsäkeskustelussa. Vuosina 2021–2022 toteutettu 12-osainen metsäpodcast toi yhteen poikkeuksellisen laajan joukon aiheen asiantuntijoita keskustelemaan kestävämmästä metsien hoidon ja metsäteollisuuden tulevaisuudesta.

Metsäkysymyksen rinnalla ja usein siihen nivoutuen BIOS on käsitellyt myös suomalaisen energiantuotannon tulevaisuutta. Osallistuimme vuosina 2018–2019 aktiivisesti keskusteluun Helsingin kaukolämmön tulevaisuudesta julkisuudessa ja tutkimuksellisesti. BIOS-tutkijat osallistuivat vuonna 2022 Geologisen tutkimuskeskuksen kanssa raporttiin, jossa tarkasteltiin Suomen dekarbonisaation materiaalivaatimuksia. Tämän pohjalta toteutettiin avoimesti julkaistu energialaskuri. Aiheesta julkaistiin myös tutkimusartikkeli. BIOS osallistui myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun energiasiirtymästä Venäjän 2021 käynnistämän hyökkäyssodan myötä.

Monien muiden järjestelmien, kuten vaikkapa liikenne ja kaupungit, suhteen olemme pikemminkin nojanneet näiden alueiden parhaaseen asiantuntemukseen kuin työstäneet niitä aktiivisesti itse.